Yaşam

Hitler’in Başarısız Türkiye İşgal Planı: Eğer Bu Plan Gerçekten Hazırlandıysa Nazileri Ne Durdurdu?

Muhtemelen çoğunuz adını duymuşsunuzdur ama gelin size kim olduğunu söyleyelim: Hitler’in Türkiye’yi işgal planı kaçınılmazdı ve er ya da geç uygulamaya konulacaktı. Bu planın adı Gertrude Operasyonu olarak da biliniyordu.

Hitler’in planı Belki hiç uygulanmadı ama uygulansaydı sonuçlarının büyük olması kaçınılmazdı. Bakalım bu plan uygulanacak kadar iyi tasarlanmış mı?

Türkiye’de Nazi yanlısı olduğu bilinen bazı gazetecilerin ve emekli subayların olduğu biliniyordu.

Şükrü Saracoğlu, Türkiye ile Nazi Almanyası arasında Dostluk Antlaşması imzalanırken konuşuyor.

Bu kişilerin, Almanya’nın Türkiye’ye saldırması durumunda işgal güçleriyle işbirliği yapacakları da açıktı. Ancak bu kişilerin kim olduğuna dair kesin bir belge bulunamadı. Bu durum çeşitli spekülasyonlara ve tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalardan biri 2001’in başlarında gerçekleşti. aksiyon dergisindeYayınlanan bir haberle gündeme gelirdi.

Aksiyon dergisinde yer alan haberlerin odağını 30 Eylül 1945 tarihinde Tan gazetesinde yayınlanan haber oluşturur. “‘C’ listesinde kimler var?” başlıklı bir yazıydı. Zekeriya Sertel’in yazısı şöyle:

“Almanların Türkiye’yi nasıl işgal etmeyi planladığını ilk kez ortaya koyan belge muhtemelen Tan gazetesinin sayfalarında okumuşsunuzdur.Bu belgeyi yayınlayan yazar, Almanların Türkiye’yi işgal ederken kimlerle iş birliği yapacaklarının listesini istediğini ve bu bilgiyi sildiğini belirtiyor.

Almanlar II. 2. Dünya Savaşı sırasındaki işgal yöntemlerini hepimiz biliyoruz. Almanların Türkiye için hazırlanan planda da aynı stratejiyi izlediği görülüyor. İlk olarak ülkeye çok sayıda Alman girdi; Tüccar, mühendis, diplomat olarak sızacak. Önce (A) listesindeki hükümet ve parti yetkililerini tutuklayacaklar, sonra da (B) listesindekileri gözetim altında tutacaklar. Ayrıca Alman işgalini kolaylaştıracak ve onunla işbirliği yapacak C listesindeki kişilerle de ilgilenecekler. Daha sonra bu listelerden seçecekleri kişilerle yeni bir hükümet kuracaklar.”

Haberi yazan muhabir isim vermedi.

Action dergisi bu makaleyi tartıştı ve C listesinde kimlerin olabileceğini tartıştı. Doç. Dr. Mithat Atabay, Rasih Nuri İleri, Attila İlhan, Orhan Koloğlu ve Altan Deliorman onların görüşlerini alacak; Bu kişiler, 1940’lı yıllarda Türkçü/Turancı hareket içinde yer alan bazı isimleri “olası işbirlikçiler” olarak sıralayacaklardı.

Haberin ilginç tarafı ise Sertel’in bu yazıyı yazmasına neden olan Tan gazetesinde yayınlanan bir dizi yazıdan hiç bahsedilmemesiydi. Sertel’i bu yazıyı yayınlamaya iten yazılar dizisi; Tan gazetesinde 28, 29, 30 Eylül 1945 tarihlerinde yayımlanmış ve Dr. Nerin Gün tarafından daha önce Lozan Gazetesi’nde yayınlanmıştır.Uzun bir haberin çevirisiydi.

Nerin Gün, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin esaretine düşen az sayıdaki tarafsız gazeteciden biriydi. Yayınladığı haberlerle Almanları kızdırdığı, İtalya ve Macaristan’da basın temsilciliği yaptığı bilinen isimlerden biri. Naziler Macaristan’ı işgal ettiğinde Gestapo tarafından tutuklanarak Mauthausen’e ve ardından Dachau kampına gönderildi.

2 hafta sonra, Amerikan Silahlı Kuvvetleri29 Nisan 1945’te Dachau’ya girerek özgürlüğüne kavuştu ve kamptaki tutukluları serbest bıraktı.

Gün daha sonra Amerika’ya yerleşerek soyadını Gun olarak değiştirdi.

Nerin E. Gün (Solda)

Yazdığı yazılarla Türkiye’yi itibarsızlaştırmakla suçlanıyordu ve bugün aslında Hitler’in hazırladığı bu planı ondan öğreniyoruz. Nerin Gün’ün muhabirliğini yaptığı Dr. Gazette de LausanneTan gazetesi, 25 Temmuz 1945’te yayımlanan makalesini çevirerek yayımladı:

“İsviçre kamuoyu, Hitler’in Genelkurmay Başkanlığı’nın İsviçre’ye yönelik planları hakkında bilgilendirildi. Çünkü yetkili siyasi liderler bu konuda inkar edilemez ve net bilgiler verdiler. Ancak insanlar çabuk unutmaya eğilimlidir. Bu nedenle bu konu benim için değerlidir. Berlin’de gazetecilik yaptığım yıllarda Almanların bu niyetleri hakkında çok şey öğrendim. Toplama kamplarında geçirdiğim 16 ay boyuncaŞahit olduğum inanılmaz tesadüfleri herkese duyurmak isterim.

Nazi Alman sadizmi Bu cehennem gibi icatların yalnızca siyasi bir amacı yoktu. Aynı zamanda her çalışandan alınan maaşlarla SS hareketi beslenirken, mahkumlara ayrılan kampta SS birimlerinin büyük kamplarının masrafları da karşılanıyordu. Bu dev kamplarda herhangi bir ülkeyi işgal etmeye hazırlanan gruplar eğitiliyor ve aynı zamanda SD timlerinde yer alan özel SS birimlerine beşinci kolun casusluk bilgilerini sağlayarak ün kazanıyorlardı.

Bavyera’daki Meching kampındaki SS birimleriyle temas halinde olan mahkumların ifadeleri, bu kamplarda İsviçre’nin işgali için güçlerin hazırlandığını doğruluyor.

Nerin E. Gün toplama kampında.

Bu kamplar gözden uzak ve gizli tutuldu.Fransa’nın işgali, ardından Moskova’nın işgali ve Anglo-Amerikan sınır dışı edilmesi sonrasında gerçekleşecek Matterhorn Harekatı’nı hazırlayan hareket burada planlanmıştı.

Fakat Dachau’ya gelmeden önce , bu belgelerin tamamı yakıldığı için bunlara ulaşmak mümkün olmadı. Buna rağmen, ‘ “Doğu Yıldızı” Kendi adını taşıyan planı elde etmeyi başardı. Bu plan Türkiye’nin işgaliyle ilgiliydi. İzlenen siyasi, askeri ve düzenleyici yöntemler aynı olduğundan, Almanların İsviçre’de nasıl davranacağını çok az iddiayla anlamak mümkün.

Peki GünBu bilgiye nasıl ulaştı?

1944 yılında Mauthausen ölüm kampında uzun süre kaldı. Farklı dilleri bildiği için SS Teşkilatında katip olarak görev yaptığı biliniyor.

Mauthausen kampı

Daha sonra siyasi birimde çalışmaya başladı. Şefler onun kamptan sağ çıkamayacağından emin oldukları için bazen konuşmalarında devlet sırlarını ifşa etmekten çekinmiyorlardı. Gün, kağıt fikrinden dolayı eski belgeleri kullandıklarını belirterek; Bir gün büyük bir tesadüf eseri, (Doğu Yıldızı-Orientstern) Operasyona katılacak SS birliklerine ilişkin bir nota rastladı. Daha sonra ‘Ankara’nın planı ve sıcak ülkelere özgü giyim eşyaları listesi’ gibi belgeler buldu.

Ağustos ve Eylül 1942’de kampın içinde 500’den fazla SD var sürekli Türkiye’ye seyahat etmekten bahsettiklerini söyledi. Şeflerle konuşurken gördüğü bu belgeleri sık sık gündeme getirmiş olmalı, çünkü birisi ona istediği bilgiyi vermişti.

Hatta daha da ileri giderek örgüte gönderilen talimatları okudu. Bu talimat ‘Doğu Yıldızı Operasyonu’ için ‘Gizli Servis’Adını taşıyan bir dizi broşürden oluşuyordu.

Peki okuduklarına göre işgale nasıl hazırlanıyorlardı?

Dachau kampı

Kamptaki üyeler ders alıyordu. güncel olaylar ve Türk cumhurbaşkanlarıyla ilgili filmler gösteriliyor Türk şehirlerinin, sokaklarının ve değerli yapılarının büyük fotoğrafları projelendirildi. Bu görüntüleri ezberlemek için tıpkı bir polisin hatalı fotoğraflarını hatırlaması gibi detaylı bir şekilde incelediler. Ayrıca Türkçe ve Türkiye coğrafyası gibi dersler de verildi. SD üyeleri aslında yüksek maaşlı profesyonel memurlardı.

organizasyon, Gün, Roma harfleriyle işaretlenmiş dört koldan oluştuğunu söyledi; iç yönetim, Alman vatandaşlarının vesayeti, casusluk ve polis güçleri. Hatta örgüt kendi içinde şubelere ayrılmış ve birbirlerinin üstünde ve altında çalışıyor gibi görünüyor.

Doğu Yıldızı Harekatı’nda barışçıl hareket edilmesi gerektiği yazıyordu.

Bulgaristan’ın işgal tarihinden itibaren Ruslara yapılan saldırıya kadar geçen sürede çok sayıda SS birimi ayrılmıştı. Bu birliklerin hareketi tamamen askeri nitelikte olacaktır. 1942’de sadece Alman dostu bir Türk hükümeti kurmak niyetindeydiler. Daha sonra Türk ordusuyla anlaşma yaparak stratejik bir şekilde Türkiye’nin işgal edilmesi ilkesini dayatmaya çalışacaklardı.

Organizasyona Türkiye’nin hazırladığı detaylı haritalar dağıtıldı. Sadece Eskisehir ve çevre illerdeki havalimanlarının haritaları , bir casus tarafından elle hazırlandı. Üyeler tüccar, sanayici ve gazeteci olarak gizlice ülkeye giriyorlardı. Bu grup yalnızca örgüt üyelerinden oluşacak ve rehberlik, tercümanlık, yol göstericilik veya malzeme sağlama gibi görevleri yerine getirecekti.

Hitler’in vaatleri neler olurdu?

Adolf Hitler, Alman Askeri stratejisini Türk Askeri Heyet Başkanı General Cemil Cahit Toydemir’e açıklıyor, 1943.

Almanya ise Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini garanti altına almayı, iç işlerine karışmamayı ve üçlü anlaşmaya katılmamayı taahhüt etti. Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına itiraz etmiyor, müttefik tebaasına karşı baskıcı tedbirler almamayı kabul ediyor ve Alman ordusunun Türkiye topraklarından geçişine itiraz etmiyor. Türk topraklarında üç haftadan fazla kalmayacakları garanti edildiveriyordu.

O dönemde Türkiye’nin savunmasındaki eksiklikler ciddi askeri zorluklara neden oluyordu. 1941 kışında olası bir operasyon ve Türk ordusu Alman birliklerinin istihbaratını aldı Trakya’dan tamamen çekilmişti. Türk ordusu, İstanbul’u olası bir Nazi saldırısına karşı korumak amacıyla Trakya’daki Anastasios Surları olarak bilinen uzun duvara kadar mevzilenmişti.

Almanya’nın stratejisi, Libya’dan gelen Mihver birlikleriyle Irak’taki petrol kaynaklarına ulaşmak ve Mısır’a çıkıp Kahire’yi kuşatmaktı.

Alman Genelkurmayı, Trakya ve İstanbul’u 18 günde, 1 ay içinde Anadolu’nun geri kalanını ele geçirmeyi planlıyordu. Ancak Almanya’nın Stalingrad’da SSCB’ye karşı yenilgisi Doğu Yıldızı Harekatı’nı sekteye uğrattı. Hitler operasyonu durdurdu ve Türkiye ile tarafsızlık ve dostluk anlaşması imzaladı. Alman Genelkurmay Başkanlığı Türkiye’nin işgal edilmesi fikrine pek sıcak bakmıyordu. Lojistik sorunlar, Türk direnişi hakkında yeterli bilginin bulunmaması, İngiltere’den gelebilecek yardım, SSCB’ye öncelik verilmesi gibi nedenlerle bu adım hiçbir zaman atılmadı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Arşivlerinde “Gertrude Operasyonu”na Bununla ilgili herhangi bir belgenin bulunamaması, böyle bir planın tamamen hayal ürünü olduğu anlamına gelmiyor. Verilen detaylı bilgilerin doğruluğu ancak Alman arşivlerinde yapılacak derinlemesine bir araştırmayla doğrulanabilir. Bu bilgiyi aldığımız Nerin Gün ve yakınlarından herhangi bir iz bulunamadı.

Kaynaklar: Dergipark, Rıfat Bali, Ankara Üniversitesi

agacorenhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler